• אודות האיגוד

    

  "האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה" או בשמה הקודם "האיגוד הישראלי לשיתוף בינלאומי" הוקם בשנת 1963 על פי החלטת ממשלת ישראל לצורך קידום שיתוף הפעולה הבינלאומי בין מדינת ישראל ומדינות העולם. החברה פועלת שלא למטרות רווח (מלכ"ר) והיא בבעלות מלאה של מדינת ישראל.

  השרים האחראים הינם: שר החוץ ושר האוצר.

   

  בשנת 2008, החליטה הועדה המשרדית לפטור ממכרז לחברות ממשלתיות, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כי האיגוד הינו זרוע ביצועית של משרד החוץ על כל המשתמע מכך.

   

  מטרות  
   

  ייעודו המרכזי של האיגוד   - לשמש זרוע ביצועית, כספית ומנהלית למש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ .

   

  האיגוד מאפשר את הגמישות הניהולית הנחוצה למש"ב על מנת לקדם את שיתוף הפעולה הבינלאומי בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות. לצורך מילוי מטרת זו האיגוד יוזם, מארגן, מעודד , מתכנן ומוציא לפועל את הסיוע הטכני שמגישה מדינת ישראל למדינות רבות בעולם­­­­­­­­­­­­­­­­, ומעניק גרעין קבוע של מומחים מתחומים שונים לביצוע מטרות מש"ב.

   

  האיגוד מאפשר קיום קשר עם סוכנויות וארגונים וולונטריים המעדיפים התקשרות עם גורם שאינו משרד ממשלתי, ובכלל זה היא מאפשרת התקשרות חוזית עם גורמי מחקר בארץ ובחו"ל ועם כל גוף אחר לצרכי ביצוע המטרות.

   

  ניהול  

  החברה מנוהלת ע"י דירקטוריון המורכב מנציגי ציבור ומנציגי ממשלה ובראשו עומד סמנכ"ל מש"ב במשרד החוץ, סמנכ"ל, רפרנט רשות החברות הממשלתיות, רואה חשבון, יועץ משפטי ומבקר פנים.
   

  מימון  

  החברה מתוקצבת על ידי אגף מש"ב במשרד החוץ.
   
   
  מבנה ארגוני