• תפעול מרכזי ההדרכה

   
   
  יחידת פרסומים וקשרי חוץ
  • הפקת פרסומים מקצועיים באופן שוטף.
  •       הפקת דו"ח פעילות מש"ב .
  • הוצאה לאור של כתב עת "שלום" המופץ בארבע שפות למעל 72,000 משתלמי מש"ב, הפזורים בכ – 140 מדינות.
  • תפעול אתר מש"ב באינטרנט.

   

  יחידת אורחים וכנסים

  •  בניית תוכניות ביקור מקצועיות למשלחות מחו"ל.
  • טיפול ב"משתלמים בודדים" המגיעים ארצה במסגרת מש"ב להשתלמויות לתקופות ארוכות.
  • ארגון והפקת כנסים וטקסים.

   

  קידום שיתוף הפעולה הכלכלי

  • במסגרת פעילותו כזרוע מבצעת של מש''ב, האיגוד משמש כגורם קשר לשיתופו של המגזר העסקי בפעילות הסיוע. האיגוד דואג לשילובן של חברות וטכנולוגיות כחול לבן  בפרויקטים השונים  המבוצעים על ידי מש''ב בארץ ובחו''ל.
  • האיגוד מסייע גם באופן ישיר לחברות ישראליות על ידי הענקת מעטפת משפטית וחוזית לטובת התקשרויות עם מוסדות וגופים ממלכתיים במדינות בהן יש לנו עניין לפעול ולקדם את סיוע החוץ הישראלי.
  • האיגוד מוציא לפועל שורה ארוכה של ביקורים מקצועיים מחו''ל המשלבים את התעשיות הישראליות הרלוונטיות ובכך הוא מסייע בידן כמקדם שיווקי בעל משמעות .
  • האיגוד אחראי על עריכה וקיום המכרזים לבצוע פרויקטים מיוחדים של מש''ב בחו''ל, כדוגמת רפת בווייטנאם, הקמת יחידה ניאונטולוגית בבית חולים בגאנה, ועוד.

   

  סיוע הומניטארי

  • האיגוד מוציא לפועל את פעילות הסיוע ההומניטארי על פי הנחיות מש"ב כמו גם סיוע בשעת חירום החל מרכישת ציוד נדרש ושיגורו בפועל למדינה הנזקקת ועד ביצוע פרויקטים במקום האסון במידת הצורך.

   

  התקשרויות חוזיות

  • התקשרויות חוזיות עם גורמי מחקר בארץ ובארצות מתפתחות.
  • התקשרויות חוזיות עם ספקי אירוח וספקים אחרים לביצוע הקורסים בארץ.
  • גיוס ויצירת שותפויות עם גורמים שונים בחו"ל ובארץ, גם כדי להגדיל מעטפת מימון של מש"ב.