•  

  מש''ב מנהל באמצעות האיגוד, בארץ ובחו''ל, מערך הדרכה במגוון רב של נושאים. ההדרכה מתבצעת באמצעות מרכזי הדרכה מקצועיים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי הממשלה הרלבנטיים בישראל (משרדי החקלאות, חינוך, בריאות, תקשורת, אוצר, תמ''ת, תשתיות ועוד). מומחים מטעם משרדים אלה משתתפים ומופעלים באופן קבוע על ידי מש''ב בכל פעילויות ההדרכה בארץ ובחו''ל. האיגוד מעניק את התשתית המורכבת המאפשרת למש"ב להשיג את מטרותיו.

   
  האיגוד מפעיל את שלשת מרכזי ההדרכה המרכזיים של מש''ב בארץ: 
     כרמל – המרכז הבינ''ל להכשרה ע''ש גולדה מאיר בחיפה

     סינדקו (CINADCO) - המרכז לשיתוף והדרכה חקלאית בינ''ל של משרד החקלאות בבית-דגן 

     מרכז ההדרכה הבינ''ל ע''ש אהרן עפרי ברמת רחל, ירושלים
      

  בנוסף, מסייע האיגוד בקיום פעילות ההדרכה של מש"ב, גם בשיתוף עם מרכזים אקדמאיים בישראל: הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, מרכז וייץ ללימודי הפיתוח ברחובות, בית-ברל, המכון הוולקני, הפקולטה לרפואה ע''ש סאקלר של אוניברסיטת ת''א, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הטכניון. בתי חולים:  "הדסה" עין-כרם ירושלים, "רמב''ם", "קפלן", וגם עם ארגונים לא ממשלתיים כמו: מכון הנגב ללימודי שלום ופיתוח, מרכז פרס לשלום, מכון היצוא ועוד.