פורסם מכרז להקמת מרכז מצוינות חקלאית בקיגאלי, רואנדה בשיתוף אגף מש"ב במשרד החוץ, סינדקו משרד החקלאות וממשלת רואנדה.
תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.6.15 לפרטים יש להיכנס לפרסומים.