דרוש מומחה למתן שירותי יעוץ, הקמה והכשרה בתחום המים בגואטמאלה 

"האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה", הינה חברה ממשלתית, "זרוע ביצוע" של מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של מדינת ישראל במשרד החוץ.

לאיגוד דרוש מומחה בתחום מים והשקיה למתן שירותי ייעוץ, תכנון, הקמה, תפעול, הערכה, הכשרה, הדרכה ועוד, בגואטמאלה.

דרישות ותנאי סף:

 

1. השכלה - המומחה/ית נדרש/ת לתואר ראשון לפחות, בתחום הרלוונטי .

2. ניסיון מקצועי בתחום הרלוונטי של 5 שנים לפחות.

3. ניסיון עבודה מעשי מוכח בארץ ובחו"ל.

4. ספרדית מקצועית ברמה גבוהה - דיבור, כתיבה וקריאה.

5. ניסיון בליווי פרויקטים בתחום הרלוונטי בהיבטים המפורטים מעלה.  

6, מחויבות לשהייה ממושכת של שנה בהתאם לדרישות.

משך מתן השירות: ההתקשרות המוצעת הינה לשנה.

 

פירוט מלא של הדרישות ותנאי הסף יימצאו ב"קול קורא"  בהמשך הדף.

 

על מגישי המועמדות לצרף קורות חיים, תמונה, טופס פרטים אישיים הנמצא בדף זה, רשימת ממליצים ופרטי התקשרות עימם וחוות דעת ממקומות עבודה קודמים. רק פונים מתאימים ייענו.

 

פניות יש לשלוח לתיבת דואר אלקטרוני itur@haigud.org.il

המועמדים המתאימים יעמדו בפני ועדת קבלה.

תאריך אחרון להגשת מועמדות הינו 11/2/2021 בשעה 08:00.

אין האמור במודעה בעיתון ו/או בדף זה, בכדי למצות את התנאים והדרישות אשר מפורטים בהרחבה במסמכי "קול קורא" בהמשך הדף.

במקרה של סתירה בין האמור במודעה לבין האמור בקול הקורא - יגבר האמור במסמכי הקול קורא.​

 

אין בהגשת המועמדות בכדי לחייב את האיגוד ביצירת התקשרות עם מי ממגישי המועמדות, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של האיגוד.

פרטי נציגת האיגוד לעניין זה:      גב' אורנית טלר באמצעות דוא"ל בכתובת itur@haigud.org.il    

להורדת "טופס פרטים אישיים" יש להקיש על הקישור הבא:

(יש למלא את הטופס באופן ממוכן ולשולחו בנוסף למסמכים

הנדרשים אל כתובת הדוא"ל המצוינת מעלה)

להורדת "קול קורא" יש להקיש על הקישור הבא:

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים , מיקוד 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, מיקוד 9134002
טל': 02-6594200  פקס: 
02-6512636 
site@haigud.org.ill

@כל הזכויות שמורות לאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה