הידעת ש...
ישראל פועלת בכ-140 מדינות ?
הידעת ש...
ישראל, עוד בהיותה מדינה צעירה לימים, הקימה גוף רשמי לסיוע ?
הידעת ש...
מחויבותה של ישראל לסיוע
החלה זמן רב לפני הקמת המדינה
 
?
הידעת ש...
קיים זרם של פניות בלתי פוסק מכל רחבי העולם להסתייע בידע, במומחיות ובניסיון הישראלי ?
הידעת ש...
מאז הקמת מש''ב השתתפו למעלה מ-300,000 איש בפעילויות הדרכה מקצועיות בארץ ובחו''ל ?
הידעת ש...
ישראל היא אחת המדינות הראשונות שהפנימו את הקשר בין העצמת נשים לפיתוח ?
הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך כלכלי ?
הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך תדמיתי ?
הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך מדיני ?

HAIGUD - Society For Transfer of Technology

15 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 9546427, Israel
POB 34140 Jerusalem 9134002, Israel


Tel 972-2-6594200        Fax 972-2-6512636
 
site@haigud.org.il

@HAIGUD - Society For Transfer of Technology