top of page
הידעת ש...
ישראל פועלת בכ-140 מדינות ?

ישראל פועלת מסין והודו הגדולות
 ועד לאיים הזעירים באוקיינוס השקט.

הידעת ש...
ישראל, עוד בהיותה מדינה צעירה לימים, הקימה גוף רשמי לסיוע ?

מש''ב הסוכנות הישראלית לסיוע ושת"פ בינלאומי במשרד החוץ, המופקד על שיתוף הפעולה והסיוע שישראל מושיטה למדינות מתפתחות, הוקם כבר בסוף 1957. ישראל הייתה אז מדינה בחיתוליה - בת עשר בלבד.

הידעת ש...
מחויבותה של ישראל לסיוע
החלה זמן רב לפני הקמת המדינה
 
?

 כבר ב-1902 כתב חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, בספרו אלטנוילנד: "...לאחר שחוויתי את שיבת היהודים לארצם, אני משתוקק לסייע בהכנת התשתית חזרתם של השחורים לאפריקה".

הידעת ש...
קיים זרם של פניות בלתי פוסק מכל רחבי העולם להסתייע בידע, במומחיות ובניסיון הישראלי ?

הישגיה של ישראל בתחומים רבים כגון חקלאות, מים, פיתוח קהילתי, בריאות, העצמת נשים, טכנולוגיה ומדע, הפכו למוצר מבוקש בעולם כולו.

הידעת ש...
מאז הקמת מש''ב השתתפו למעלה מ-300,000 איש בפעילויות הדרכה מקצועיות בארץ ובחו''ל ?

אלפים מבוגרי הקורסים של מש''ב הגיעו במשך השנים לעמדות מפתח בארצם, ביניהם נשיאים, שרים, חברי פרלמנט ועוד.

הידעת ש...
ישראל היא אחת המדינות הראשונות שהפנימו את הקשר בין העצמת נשים לפיתוח ?

מרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע''ש גולדה מאיר , נוסד בשנת 1961 כדי לסייע לקידום נשים על ידי הכשרתן בנושאים החיוניים לפיתוח ארצותיהן, במטרה לשלבן בכל תחומי החיים, ובכך להאיץ את הפיתוח והקידמה במדינותיהן.

הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך כלכלי ?

פעילות מש"ב חושפת מוצרים וטכנולוגיות "כחול-לבן" לשווקים בינלאומיים, ויוצרת הזדמנויות עסקיות עבור חברות ישראליות הפועלות ברחבי העולם.

הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך תדמיתי ?

פעילות מש"ב מציבה את ישראל בשורה אחת עם מדינות תורמות אחרות, כמדינה התורמת להתמודדות עם אתגרי הפיתוח הבינלאומיים,  משפרת את תדמיתה של ישראל ומחזקת את הפן האחר שלה, של "ישראל היפה".

הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך מדיני ?

הסיוע הבינ"ל מוסיף ערך חשוב וייחודי ליחסי ישראל ומדינות העולם, ומחזק אותם. הפעילות המש"בית מאפשרת לישראל להדק את קשריה המדיניים ברחבי העולם וסולל ערוצי קשר עם מקבלי החלטות בכירים במדינות המסתייעות.

bottom of page