הורדת טופס הרשמה   DownLoad Application Form

English

 

 

French

 

 

Spanish

 

Russian

AF-english.png
AF-french.png
AF-spanish.png
AF-russian.png

אנגלית

 

 

צרפתית

 

 

ספרדית

 

 

רוסית

HAIGUD - Society For Transfer of Technology

15 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 9546427, Israel
POB 34140 Jerusalem 9134002, Israel


Tel 972-2-6594200        Fax 972-2-6512636
 
site@haigud.org.il

@HAIGUD - Society For Transfer of Technology