top of page

מפרט למועמדות לתפקיד מנהל/ת "מרכז כרמל" בעיר חיפה

"האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה", חברה ממשלתית, "זרוע ביצוע" של מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ

מחפש מועמדים לתפקיד

 

מנהל/ת למרכז כרמל - המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש גולדה מאיר בחיפה

("מרכז כרמל" הינו חלק מ "האיגוד)

 

מרכז כרמל הינו אחת משלוחות ההדרכה המקצועית של מש"ב, שהוקמה בכדי לסייע לקידום נשים מרחבי העולם, באמצעות הכשרתן בנושאים החיוניים לפיתוח ארצותיהן, במטרה לשלבן בכל תחומי החיים, ובכך להאיץ פיתוח וקידמה במדינותיהן.

 

תקציר דרישות:

  • בעלי תואר ראשון עם עדיפות לתואר שני

  • רקע בתחום הפיתוח הבינ"ל והכרת העולם המתפתח

  • שליטה בשפות אנגלית ועברית

  • ידע בשפות צרפתית ו/או ספרדית  ו/או רוסית ו/או ערבית - יתרון

הגשת מועמדות: מועמדות לתפקיד יש להגיש עד לתאריך 5.8.2022 בשעה 10:00 לתיבת דואר אלקטרוני nihul-mctc@haigud.org.il כולל כל המסמכים הנדרשים וביניהם טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, פרטי השכלה, ניסיון, שליטה בשפות ורשימת ממליצים.

 

האיגוד רשאי להפנות מועמדים/דות לבחינות במכון ייעוץ מקצועי

 

פירוט מלא של הדרישות ותנאי הסף ניתן להוריד בקישור הבא: 

 

המועמדות לתפקיד הינה לנשים וגברים כאחד

אין האמור במודעה בעיתון ו/או בדף זה, בכדי למצות את התנאים והדרישות אשר מפורטים בהרחבה במפרט המצורף.

במקרה של סתירה בין האמור במודעה לבין האמור במפרט - יגבר האמור במפרט.​

האיגוד רשאי לדחות את מועד הגשת המועמדות.

 

אין בהגשת המועמדות בכדי לחייב את האיגוד ביצירת התקשרות עם מי ממגישי המועמדות, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של האיגוד.

bottom of page