top of page

"האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה", חברה ממשלתית,

"זרוע ביצוע" של

מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של מדינת ישראל במשרד החוץ,

מחפש מועמדים לתפקיד מנהל/ת

"מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל בנושאי חקלאות" בשפיים

 

"מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל בנושאי חקלאות"  בשפיים, הינו אחת משלוחות ההדרכה המקצועית של האיגוד ומש"ב, הפועל בתחום ההדרכות החקלאיות למשתלמים ממדינות מתפתחות המגיעים ארצה מטעם מש"ב.

 

תחומי פעילות המרכז: הדרכות בתחומים הבאים: אבטחת מזון-חקלאות קיום, חדשנות טכנולוגיות חקלאיות, יזמות חקלאית לפיתוח כפרי, מערכות תומכות, ניהול גורמי ייצור-מים ואיכות הסביבה, טיפול בתוצרת ושיווקה ועוד. כמו כן, שיתופי פעולה ויצירת קשרים עם ארגונים בינלאומיים וסוכנויות או"ם.

אתר המרכז:  https://matc.mfa.gov.il

תקציר דרישות:

  • השכלה אקדמאית בחקלאות ברמת תואר ראשון (תואר שני יהווה יתרון)

  • רקע בתחום הפיתוח הבינ"ל והכרת העולם המתפתח

  • ניסיון ניהולי והדרכתי של לפחות 5 שנים

  • שליטה בשפות אנגלית ועברית (ידע בשפות צרפתית / ספרדית / רוסית / ערבית, יהווה יתרון)

  • מקום העבודה הקבוע בשפיים

 

"האיגוד"  מבקש לקבל הצעות מועמדות למילוי תפקיד זה.

 

מועמדות לתפקיד יש להגיש עד לתאריך 3/12/2022 לתיבת דוא"ל nihul-matc@haigud.org.il

בצירוף כל המסמכים הנדרשים וביניהם טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, פרטי השכלה, ניסיון, שליטה בשפות ורשימת ממליצים.

האיגוד רשאי לדחות את מועד הגשת המועמדות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 האיגוד רשאי להפנות מועמדים/דות לבחינות במכון ייעוץ מקצועי.

 

פירוט מלא של הדרישות, תנאי הסף והטפסים למילוי ניתן להוריד בקישור הבא: 

 

המועמדות לתפקיד הינה לנשים וגברים כאחד

אין האמור במודעה בעיתון ו/או בדף זה, בכדי למצות את התנאים והדרישות אשר מפורטים בהרחבה במפרט המצורף.

במקרה של סתירה בין האמור במודעה לבין האמור במפרט - יגבר האמור במפרט.​

אין בהגשת המועמדות בכדי לחייב את האיגוד ביצירת התקשרות עם מי ממגישי המועמדות, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של האיגוד.

bottom of page