top of page
CINADCO.jpg
LOGO-CINADCO.png

המרכז לשיתוף והדרכה בינ"ל במשרד החקלאות

סינדקו - הוקם בשנת 1983 כיחידה במשרד החקלאות שנועדה לשמש כזרוע המקצועית של מש"ב בתחום החקלאות ופיתוח הכפר. פעילויות ההדרכה של סינדקו בארץ מתקיימות במרכז ההדרכה במכון הוולקני בבית דגן.

 

פעילויות סינדקו כוללות הקמת פרויקטים להדגמת שיטות חקלאיות מתקדמות ותכניות הדרכה בארץ ובחו"ל המתמקדות בנושאים הקשורים לפיתוח חקלאי: אבטחת מזון –חקלאות קיום, חדשנות טכנולוגיות חקלאית, יזמות חקלאית לפיתוח כפרי ולחקלאות ב"שולי ערים", מערכות תומכות, ניהול גורמי ייצור – מים ואיכות הסביבה, טיפול בתוצרת ושיווק ועוד. הפעילות שמה דגש על הדגמה ויישומיות ברמת השטח תוך שילוב טכנולוגיות ותשומות ישראליות, ופיתוח המשאב האנושי. בתחומים אלו פותחו מודלים שונים וייחודיים של חוות הדגמה ומרכזי הדרכה ומצוינות הזוכים למוניטין רב.

 

סינדקו משתף פעולה עם ארגונים בינלאומיים כגון GTZ-Germany , JICA , ENCER , CGIAR , ICRISAT , ורבים אחרים.

bottom of page