top of page

קול קורא - גיוס מומחים להדרכה וייעוץ בינלאומי מטעם משרד החוץ

 

מש"ב- סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ, אמונה על סיוע החוץ שמגישה מדינת ישראל למדינות מתפתחות ברחבי העולם, באמצעות חברת "האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה" (חברה ממשלתית).

 

מש"ב עוסקת בתחומי הפיתוח השונים: חקלאות, בטחון מזון, בריאות, חינוך, מגדר, העצמה נשית, מים, אנרגיה, איכות סביבה, היערכות לחרום, יזמות וחדשנות, פיתוח כפרי ועירוני ופועלת לקדם פרויקטים בתחומים הללו במדינות מתפתחות שונות.

מש"ב באמצעות חברת "האיגוד" מבקשים להרחיב את רשימות המומחים היוצאים מטעמם לחו"ל לתקופות קצרות לפעילויות בכל תחומי הפיתוח הבינלאומי בהם היא עוסקת ובמגוון שפות (אנגלית, ספרדית, צרפתית רוסית וערבית), ולהסתייע בהם לקיום פעילויות של הדרכות והכשרות קצרות מועד בארץ ובחו"ל.

מומחים המבקשים להיכלל ברשימות אלה, נקראים לבצע רישום מקוון באתר האינטרנט של האיגוד.

המומחים יבחרו בהתאם לתנאי הסף: השכלה, ניסיון מקצועי, שליטה בשפות הפעילות , אחת או יותר (אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית וספרדית).

אין ברישום בכדי לחייב את האיגוד ביצירת התקשרות עם מי ממגישי המועמדות למתן שירותים, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של האיגוד.

פרטי נציגת חברת האיגוד לעניין זה:      גב' אורנית טלר     כתובת דוא"ל ornit@haigud.org.il       טלפון: 02-6594204

 

לעיון והורדת "דף מידע למומחה" מפורט ואופן הרישום, יש להקיש על הקישור הבא:

 

למעבר לטופס הרישום, נא להקיש על הקישור הבא.

(מעבר ומילוי הטופס מהווים הסכמת המועמד לכל המפורט בדף המידע)

bottom of page