top of page
mctc1-3.jpg
LOGO-MCTC.png

מרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר

מרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר נוסד בשנת 1961 על ידי מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ,

בכדי להוציא לפועל תכניות הכשרה בתחום החברתי-כלכלי, בדגש על שוויון מגדרי.

מאחורי ייסודו של המרכז עמדו שתי נשים בעלות חזון: גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל לשעבר ובאותה עת שרת החוץ, ומינה בן-צבי, המנהלת הראשונה של המרכז. בעמדותיהן המתקדמות בנוגע לצורך בקידום מעמד האישה הקדימו השתיים את זמנן.

 

במשך שנות קיומו התקיימו במרכז מש"ב כרמל מאות פעילויות הכשרה לנשות ואנשי מקצוע ממדינות אפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית, האיים הקריביים, אוקיאניה, מדינות חבר העמים, מזרח אירופה והמזרח התיכון.

תחומי ההכשרה של המרכז הינם: פיתוח קהילתי, יזמות וחדשנות וחינוך לגיל הרך, כאשר בכולם הדגש הינו על קידום שוויון מגדרי ועידוד השתתפות נשים בתהליך הפיתוח בקהילותיהן, וכפועל יוצא מכך, קידום מעמדן. עד היום רכשו מעל ל-20,000 נשות ואנשי מקצוע מרחבי העולם, כלים להעצמת נשים ולפיתוחן באמצעות סדנאות וקורסים במרכז מש"ב כרמל.

מרכז מש"ב כרמל שואף לחדשנות בכל תחומי עבודתו ועל כן מחדש בכל שנה את מאגר הקורסים הנערכים בו.

התכניות של מרכז כרמל מתקיימות בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים: סוכנויות האו"ם השונות וארגונים בינלאומיים כגון אונסק"ו, OSCE , UNODC, UNHABITAT, ILO ,IOM , ארגונים ממשלתיים ולא-ממשלתיים, סוכנויות סיוע וארגוני נשים בינלאומיים.

כמו כן, מקיים מרכז מש"ב כרמל פעילות אזורית הממוקדת במזרח התיכון, לפלסטינאים, ירדנים ועוד בנושא בריאות, יזמות ורווחה. הפעילות מתקיית בשפה הערבית.

ברוח מחויבותו של ארגון האו"ם להגשמת יעדי הפיתוח של המילניום ויעדי הפיתוח בני-הקיימא ממשיכים במרכז מש"ב כרמל ע"ש גולדה מאיר בפעילויות המכוונות למטרות אלה. מיגור העוני וקידום מעמדן הכלכלי-חברתי של נשים ניצבים בראש סדר היום של המרכז.

מרכז כרמל ברשת

bottom of page