top of page
METC-1.jpg
LOGO-METC.png

מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל בנושאי חינוך ע"ש אהרן עפרי

מרכז ההדרכה  הבינלאומי  בנושאי חינוך MECT ע"ש עפרי הינו אחד משלושת מרכזי הליבה של מש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל  במשרד החוץ.

המרכז הוקם  על ידי מש"ב בשנת 1989 ועובד ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך מאז הקמתו. המרכז מתמקד בייצוא ידע ישראלי למדינות מתפתחות בתחומים שונים הקשורים לחינוך. הפעילות נעשית  על בסיס ההנחה כי חינוך הינו המרכיב החשוב ביותר בפיתוח לאומי  ומהווה  בסיס לצמיחה כלכלית ופיתוח כמתן תשובה לצרכים המקומיים והלאומים של כל מדינה.

יישום הרעיון כרוך בתהליך מורכב הכולל הבנה עמוקה של תפיסת דרך חינוך שונה, פיתוח מודעות ,אחריות אישית והקניית מיומנויות לפעולה מעשית ומעורבות אזרחית, דהיינו, היכולת לחבר ולקשר בין אנשים ותחומים שונים לצורך פתרון סוגיות  שונות  ובין תחומיות מורכבות. המרכז מאפשר מפגש פורה ומפרה לתפיסות ולזרמים חינוכיים שונים.

 

במהלך השנה מקיים המרכז קורסים בנושאים שונים הקשורים לחינוך בהם, פיתוח סגלי הוראה לפרחי הוראה ולמורים בפעילות מעשית- פסג"ה, חדשנות ויזמות חינוכית, הכלה וחינוך מיוחד, הכשרת מנהלים ומפקחים, שילוב נוער בסיכון, חינוך למדע וטכנולוגיה STEM,יישום מחשבים ICT בחינוך, פיתוח מנהיגות צעירה, חינוך לפיתוח בר קיימא ועוד.

במהלך הקורס זוכים המשתתפים להכשרה השואפת  לטפח בקרב אנשי חינוך מתווה לתכנון ולביצוע תהליכי הוראה-למידה-הערכה המבוססים על מודלים מוצלחים וחדשניים  בישראל.

 

אוכלוסיית היעד של המרכז הינם אנשים בכירים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, מפקחים, מנהלי בתי ספר, מורים, אנשי ממשל ובכירים בארגונים ממשלתיים שונים במדינות מתפתחות  והמהווים סוכני שינוי במסגרת תפקידיהם.

המשתתפים מגיעים מאפריקה, אסיה, אמל"ט וממדינות אירואסיה.

 

הפעילות נעשית דרך הרצאות, סדנאות וביקורים מקצועיים בבתי ספר ,מוסדות חינוך מיוחדים מכללות ,אוניברסיטאות, כמו גם סיורים תיירותיים ברחבי הארץ. לצורך כך, המרכז משתף פעולה עם בכירים ואנשי סגל במשרד החינוך הישראלי, מומחים מהאקדמיה , ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים כאחד המתמחים בתחומים  החינוכיים המדוברים.

 

כחלק פעילותו משתף המרכז פעולה עם ארגונים בינלאומיים כדוגמת, הבנק העולמי, OECD, ארגון ההגירה הבינלאומי,  UNESCO ועוד.

אהרן עפרי ברשת

Linkedin.png
bottom of page