top of page
matc.jpg
LOGO-MATC.png

מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל בנושאי חקלאות

מרכז מש"ב להדרכה בינלאומית בנושאי חקלאות, מופקד על יישום תכניות שיתוף הפעולה של מש"ב בתחום החקלאות, אבטחת מזון ופיתוח הכפר. המרכז מתמחה בבניית יכולות בתחום ההדרכה החקלאית, ניהול המים, איכות הסביבה ופיתוח הכפר. במרכז נערכים קורסים בינלאומיים, אזוריים ומדינתיים, כמו גם סיורי לימוד מקצועיים, סדנאות וימי עיון. תכניות ההכשרה מתקיימות באנגלית, ספרדית, צרפתית, רוסית וערבית ומיועדות לאנשי מקצוע העוסקים בפרויקטים חקלאיים במדינותיהם בתחומי הגברת הייצור חקלאי, גידול בקר לחלב, ניהול מקורות מים והשקיה, יזמות ופיתוח כפרי. המרכז פועל בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

שפיים ברשת

twitter.png
youtube.png
bottom of page