האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים, 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, 9134002

טל': 02-6594200 

פקס: 02-6512636 

site@haigud.org.il

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים , מיקוד 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, מיקוד 9134002
טל': 02-6594200  פקס: 
02-6512636 
site@haigud.org.ill

@כל הזכויות שמורות לאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה