הידעת ש...
ישראל פועלת בכ-140 מדינות ?
הידעת ש...
ישראל, עוד בהיותה מדינה צעירה לימים, הקימה גוף רשמי לסיוע ?
הידעת ש...
מחויבותה של ישראל לסיוע
החלה זמן רב לפני הקמת המדינה
 
?
הידעת ש...
קיים זרם של פניות בלתי פוסק מכל רחבי העולם להסתייע בידע, במומחיות ובניסיון הישראלי ?
הידעת ש...
מאז הקמת מש''ב השתתפו למעלה מ-300,000 איש בפעילויות הדרכה מקצועיות בארץ ובחו''ל ?
הידעת ש...
ישראל היא אחת המדינות הראשונות שהפנימו את הקשר בין העצמת נשים לפיתוח ?
הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך כלכלי ?
הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך תדמיתי ?
הידעת ש...
לפעילות מש"ב יש ערך מדיני ?

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים , מיקוד 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, מיקוד 9134002
טל': 02-6594200  פקס: 
02-6512636 
site@haigud.org.ill

@כל הזכויות שמורות לאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה