האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה (חברה ממשלתית) 
 

זרוע ביצועית של מש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל

במשרד החוץ 

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים , מיקוד 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, מיקוד 9134002
טל': 02-6594200  פקס: 
02-6512636 
site@haigud.org.ill

@כל הזכויות שמורות לאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה