האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים , מיקוד 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, מיקוד 9134002
טל': 02-6594200  פקס: 
02-6512636 
site@haigud.org.ill

@כל הזכויות שמורות לאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

קול קורא - לגיוס מומחים להדרכה וייעוץ בינלאומי מטעם משרד החוץ

מש"ב – הסוכנות הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, אמונה על סיוע החוץ שמגישה מדינת ישראל למדינות מתפתחות ברחבי העולם, באמצעות חברת "האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה", חברה ממשלתית, זרוע הביצוע של מש"ב.

מש"ב עוסק בתחומי הפיתוח השונים: חקלאות, בטחון מזון, אנרגיה, מים, איכות סביבה,  בריאות, חינוך, מגדר, הערכות לחרום, יזמות וחדשנות, פיתוח כפרי ועירוני ופועל לקדם פרויקטים בתחומים הללו במדינות מתפתחות שונות.

 

מש"ב באמצעות חברת "האיגוד" מבקשים להרחיב את רשימות המומחים היוצאים מטעמם לחו"ל לתקופות קצרות לפעילויות בכל תחומי הפיתוח הבינלאומי בהם עוסק מש"ב ובמגוון שפות (אנגלית, ספרדית, צרפתית רוסית וערבית), ולהסתייע בהם לקיום פעילויות של הדרכות והכשרות קצרות מועד בארץ ובחו"ל.

מומחים המבקשים להיכלל ברשימות אלה נקראים לבצע רישום מקוון באתר האינטרנט של האיגוד עד ליום 29.9.2019 (ראה מטה). 

המומחים יבחרו בהתאם לתנאי הסף: השכלה, ניסיון מקצועי בינלאומי, שליטה בשפות הפעילות, אחת או יותר (אנגלית, ערבית רוסית צרפתית וערבית).

אין ברישום בכדי לחייב את האיגוד ביצירת התקשרות עם מי ממגישי המועמדות למתן שירותים, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של האיגוד.

פרטי נציגת חברת האיגוד לענין זה:  גב' אורנית טלר.  כתובת דוא"ל: ornit@haigud.org.il   טלפון: 02-6594204

 

 

לעיון והורדת "קול קורא" מפורט ואופן הרישום, יש להקיש על הקישור הבא:

 

למעבר לטופס הרישום, נא להקיש על הקישור הבא.

(מעבר ומילוי הטופס מהווים הסכמת המועמד לכל המפורט ב"קול קורא")