הורדת טופס הרשמה

English

 

 

French

 

 

Spanish

 

Russian

AF-english.png
AF-french.png
AF-spanish.png
AF-russian.png

אנגלית

 

 

צרפתית

 

 

ספרדית

 

 

רוסית

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

כנפי נשרים 15, ירושלים , מיקוד 9546427

ת.ד 34140, ירושלים, מיקוד 9134002
טל': 02-6594200  פקס: 
02-6512636 
site@haigud.org.ill

@כל הזכויות שמורות לאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה