top of page
ICONS.jpg

מרכזי הדרכה חיצוניים

3.jpg

השרות
המטאורולוגי

מקיים קורסים בנושא ניהול מאגרי נתונים אגרו-מטאורולוגיים ומחשוב יבולים לתנאי אקלים.

5.jpg

המכון הבינלאומי
למנהיגות של ההסתדרות

מקיים מגוון רחב של קורסים בנושאים של פיתוח קהילתי, ניהול ארגונים התנדבותיים, בטחון אזרחי ועוד.

1.jpg

האוניברסיטה העברית –
הפקולטה לחקלאות

מקיימת קורסים למומחים מארצות מתפתחות בנושאים כגון ביוטכנולוגיה, וטכנולוגיה המזון.

9.jpg

מרכז ויץ ללימודי פיתוח

מתמחה בתכנון אזורי כולל (אזורי ומקומי) המרכז פיתח את "גישת רחובות" לפיתוח אזורי כולל המתמקד במיגור העוני על ידי פיתוח כפרי ועירוני.

8.jpg

האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר בראון לבריאות הציבור

מציע השתלמות לקראת תואר מוסמך בבריאות הציבור ורפואה קהילתית לרופאים ואחיות מכל העולם.

7.jpg

מכון הנגב ואסטרטגיות
של שלום ופיתוח

עוסק בתחומים הקשורים לסוגיות העומדות בפני חברות בתקופת מעבר, פתרון סכסוכים, ניהול עסקים קטנים ולימודי פיתוח.

2.jpg

מכון הערבה
ללימודי סביבה

המכון הוא העיקרי מסוגו במזרח התיכון ומקדם לימודי מחקר במזרח התיכון למנהיגים יהודים וערבים.

מרכז שיתוף וקידום.png

המרכז לשיתוף וקידום
 

מציע תכנית לימודים בשפה הרוסית בנושא חברות במעבר – משוק ריכוזי לחופשי,מדיקטטורה לדמוקרטיה.

6.jpg

בית החולים רמב"ם המרכז ללימודי טראומה ורפואת חירום

המרכז מתמחה ברפואת חירום ובארגון ופיתוח מערכות טראומה.

LOGO-CINADCO.png

סינדקו - המרכז לשיתוף והדרכה בינ"ל במשרד החקלאות

מציע תכניות הדרכה המתמקדות בנושאים פיתוח חקלאי

bottom of page