מרכזי הדרכה חיצוניים

השרות
המטאורולוגי

מקיים קורסים בנושא ניהול מאגרי נתונים אגרו-מטאורולוגיים ומחשוב יבולים לתנאי אקלים.

מרכז ויץ ללימודי פיתוח

מתמחה בתכנון אזורי כולל (אזורי ומקומי) המרכז פיתח את "גישת רחובות" לפיתוח אזורי כולל המתמקד במיגור העוני על ידי פיתוח כפרי ועירוני.

מכון הערבה
ללימודי סביבה

המכון הוא העיקרי מסוגו במזרח התיכון ומקדם לימודי מחקר במזרח התיכון למנהיגים יהודים וערבים.

המכון הבינלאומי
למנהיגות של ההסתדרות

מקיים מגוון רחב של קורסים בנושאים של פיתוח קהילתי, ניהול ארגונים התנדבותיים, בטחון אזרחי ועוד.

האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר בראון לבריאות הציבור

מציע השתלמות לקראת תואר מוסמך בבריאות הציבור ורפואה קהילתית לרופאים ואחיות מכל העולם.

המרכז לשיתוף וקידום
 

מציע תכנית לימודים בשפה הרוסית בנושא חברות במעבר – משוק ריכוזי לחופשי,מדיקטטורה לדמוקרטיה.

האוניברסיטה העברית –
הפקולטה לחקלאות

מקיימת קורסים למומחים מארצות מתפתחות בנושאים כגון ביוטכנולוגיה, וטכנולוגיה המזון.

מכון הנגב ואסטרטגיות
של שלום ופיתוח

עוסק בתחומים הקשורים לסוגיות העומדות בפני חברות בתקופת מעבר, פתרון סכסוכים, ניהול עסקים קטנים ולימודי פיתוח.

בית החולים רמב"ם המרכז ללימודי טראומה ורפואת חירום

המרכז מתמחה ברפואת חירום ובארגון ופיתוח מערכות טראומה.

סינדקו - המרכז לשיתוף והדרכה בינ"ל במשרד החקלאות

מציע תכניות הדרכה המתמקדות בנושאים פיתוח חקלאי